Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie je zaradená v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej zmluvnými partnermi sú: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa.

psychovital

Poskytované služby:

 • psychodiagnostické vyšetrenia detí a dospelých indikované psychickými a zdravotnými problémami – výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami
 • psychodiagnostické vyšetrenia potrebné pre výkon povolania - bezpečnostné služby, držitelia zbrane, spôsobilosť pre zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami – tieto výkony nie sú hradené zdravotnými poisťovňami
 • individuálna psychoterapi a – výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami v spádovej oblasti
 • individuálne psychologické poradenstvo – výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami v spádovej oblasti

Okruhy riešených problémov:

 • zdravotné a psychické problémy dospelých a detí, a s nimi súvisiace problémy v rodine, súrodenecké vzťahy, problémy rodičov, partnerské problémy, ktoré majú dopad na psychiku dieťaťa
 • poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
 • psychické problémy – depresie, úzkostné a fóbické stavy, neurózy, poruchy príjmu jedla, poruchy spánku, obezita
 • psychosomatické ťažkosti
 • problémy s otehotnením, riešenie rizikových faktorov v tehotenstve, príprava na pôrod
 • adaptačné problémy, komunikačné problémy, problémy súvisiace s prežívaním vlastnej hodnoty a problémy so sebarealizáciou
 • príprava na stresové a záťažové situácie (maturity, prijímacie pohovory, skúšky, preteky, súťaže)

Po absolvovaní vstupného psychologického vyšetrenia a rozhovoru nasledujú:

 • konzultácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a možnostiach riešenia aktuálneho stavu
 • informácie o iných dostupných spôsoboch, ktoré môžu podporiť a pomôcť riešiť aktuálny stav
 • po dohode s klientom primeraná terapia
 • kontinuitné poradenstvo pri riešení problémov klienta

Ordinačné hodiny:

Po: 8:00 - 15:00
Ut: 8:00 - 15:00
St: 8:00 - 15:00
Št: 8:00 - 15:00
Pi: 8:00 - 15:00

Od 15.00 hod. do 16.00hod. administratívne práce.

Na vyšetrenie a konzultáciu je potrebné sa vopred telefonicky objednať.