Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická psychológia, psychoterapia od roku 1996, je zaradená v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej zmluvnými partnermi sú: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa.

Psychovital s r o. je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici od roku 2005, jej konateľmi sú Mgr. Miroslava Durilová, ktorá je odborným zástupcom a Mgr.Lýdia Adamcová.

Mgr. Miroslava Durilová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Štúdium ukončila v roku 2003. Po ukončení štúdia pracovala v Stredoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb s pacientmi na kardiologickom a kardiochirurgickom oddelení. Od r. 2005 pracovala na Psychiatrickom oddelení vo Zvolene so širokým spektrom pacientom s duševnými ochoreniami. Je absolventkou výcvikov v neurofeedback a biofeedback terapii. V roku 2008 ukončila štúdium na Slovenskej Zdravotníckej univerzite v špecializačnom odbore klinická psychológia. V roku 2010 sa stala certifikovaným psychoterapeutom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti so zameraním na systemickú terapiu a získala licenciu na výkon odborného zástupcu v odbore klinická psychológia vydanú Slovenskou psychologickou komorou. Od roku 2005 je konateľkou spoločnosti Psychovital s.r.o., a od roku 2021 je odborným zástupcom v uvedenej spoločnosti.

Mgr. Lýdia Adamcová je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odboru psychológia s aprobáciou klinická psychológia; štúdium ukončila v roku 1972. Jej prvé pracovné skúsenosti boli spojené s Krajskou psychologickou výchovnou klinikou v Banskej Bystrici. Trinásť rokov pracovala ako klinický psychológ na Psychiatrickom oddelení a neskôr v Detskej nemocnici vo Zvolene. Od roku 1996 má súkromnú prax a od roku 2005 je konateľkou spoločnosti PSYCHOVITAL s.r.o. Absolvovala prípravu na výkon práce v zdravotníctve ukončenú špecializačnou skúškou (atestáciou) v odbore klinická psychológia. V roku 2006 splnila podmienky pre certifikovanie pracovnej činnosti v klinickej psychofyziológii (neurofeedback a biofeedback).