Poskytované služby hradené zdravotnými poisťovňami

  • Psychodiagnostické vyšetrenia detí a dospelých indikované psychickými a zdravotnými problémami
  • Individuálna psychoterapia
  • Terapia hrou
  • Rodinná terapia
  • Individuálne psychologické poradenstvo
  • Krízová intervencia
  • Nácvik relaxácia s využívaním EEG biofeedback a HRV biofeedback
  • Skupinová psychoterapia

Psychodiagnostické vyšetrenia potrebné pre výkon povolania - bezpečnostné služby, držitelia zbrane, spôsobilosť pre zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami – nie je hradené zdravotnými poisťovňami ale platbou v hotovosti. Pred vyšetrením je potrebné predložiť vyplnené tlačivo od všeobecného lekára - Výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie.