Okruhy riešených problémov

 • Zdravotné a psychické problémy dospelých a detí, a s nimi súvisiace problémy v rodine, súrodenecké vzťahy, problémy rodičov, partnerské problémy, ktoré majú dopad na psychiku dieťaťa
 • Kognitívne poruchy poruchy sústredenia a učenia
 • Psychické problémy – depresie, úzkostné a fóbické stavy, neurózy, poruchy príjmu jedla, poruchy spánku, obezita
 • Posttraumatické poruchy
 • Poruchy správania a emócií, poruchy osobnosti
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Problémy s otehotnením, riešenie rizikových faktorov v tehotenstve
 • Adaptačné problémy, komunikačné problémy, problémy súvisiace s prežívaním vlastnej hodnoty a problémy so sebarealizáciou
 • Príprava na stresové a záťažové situácie (maturity, prijímacie pohovory, skúšky, preteky, súťaže)

Po absolvovaní vstupného psychologického vyšetrenia a rozhovoru nasledujú:

 • Konzultácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a možnostiach riešenia aktuálneho stavu
 • Informácie o iných dostupných spôsoboch, ktoré môžu podporiť a pomôcť riešiť aktuálny stav
 • Po dohode s klientom primeraná terapia
 • Kontinuitné poradenstvo pri riešení problémov klienta