Cenník

Cenník je stanovený s ohľadom na minimálne ceny doporučené Slovenskou komorou psychológov.

 

Vstupný jednorázový poplatok za služby: informovanie o prípadných zmenách v termíne, telefonické konzultácie, potvrdenia do práce, potvrdenia neprítomnosti v škole  5 €
Spracovanie krátkej správy zo psychologického vyšetrenia pre školy, súdy, políciu 10 €
Náhrada za neúčasť na psychoterapeutickom sedení bez ospravedlnenia 10 €
Psychologické vyšetrenie nehradené zdravotnou poisťovňou 
(vyšetrenie držiteľov strelnej zbrane, pracovníkov bezpečnostnej služby)
 80 €
Ak si klient psychodiagnostické a psychoterapeutické výkony hradí sám:
Psychologické vyšetrenie 60 min / 30€
Individuálna psychoterapia/poradenstvo 50 min / 30€
Terapia rodinných systémov 50 min / 30 €