Znalecká činnosť

Mgr.Miroslava Durilová vykonáva znaleckú činnosť v základnom odbore psychológia, odvetviach klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, poradenská psychológia, je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Znalecké posudky vypracováva na žiadosť štátnych orgánov (polícia, súdy), pri riešení problematiky posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešeniu situácie detí v rozvodových konaniach, úpravou styku maloletých detí s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, starých rodičov, pestúnov.