Cenník

Psychovital s.r.o. je zmluvný neštátny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne: Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru zdravotnú poisťovňu, Union zdravotnú poisťovňu.

Nezdravotnícka problematika, ako i služby nad rámec platieb zdravotných poisťovní a mimo spádovej oblasti, sú hradené priamo podľa schváleného cenníka honorárneho poriadku Slovenskej komory psychológov

Psychologické vyšetrenie na priamu platbu sa pohybuje od 30 EUR za 1 hodinu trvania psychologického vyšetrenia, vypracovanie psychologického nálezu 10 EUR. Psychologické vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu 45EUR. Poplatok za psychologické vyšetrenie realizované pre učely posúdenia spôsobilosti držania a vlastnenia zbrane je 70 EUR.  Jednorázový polročný administratívny poplatok (objednávanie, administratívne úkony: potvrdenia o návšteve ambulancie, telefonáty klientom, poštovné poplatky) 10 EUR. Nedodržanie objednaného termínu vyšetrenia, bez odhlásenia vopred 15 EUR.