Prečo sa máme plaziť, keď sme sa narodili s krídlami

(článok uverejnený v regionálnych novinách)
Mgr.Adamcová Lýdia

    Moje stretnutie s ONE BRAIN  bolo spočiatku veľmi rozpačité, zdala sa mi príliš jednoduchá, obyčajná, ale jemná, bezpečná a s prekvapujúcimi výsledkami. Odpoveďou mi bolo známa veta "všetko geniálne je jednoduché". Intuitívne som pokračovala ďalej, pretože táto metóda mala nový pohľad na problémy detí s učením, čítaním a definovala aj prepojenie psychických problémov, stresov a emócií na zdravotné ťažkosti, ale hlavne dokáže jednoducho pomôcť a nájsť aj postupy na ich riešenie.  
Postupne si uvedomujem, že to nie je metóda, je to ucelený systém so svojou filozofiou. Kombinuje prvky holistického prístupu ku zdraviu, poznatky neurológie, fyziológie, psychológie a genetiky správania, ale pracuje aj s energiami tela.
Ako psychológ pracujúci v systéme zdravotníctva som si neustále uvedomovala hranicu medzi psychickým ochorením a somatickým ochorením. Uvedomovala som si potrebu nájsť pružnejšie možnosti na prekonanie tejto hranice hlavne v práci s deťmi, kde v pozadí mnohých somatických problémov sú jednoznačne psychické stresy.
Oficiálne aj medicína akceptuje vplyv stresu a psychických problémov na somatické ochorenia, aj keď ide viac-menej o formálne konštatovanie.
    Príroda nás vybavila tak, aby sme prežili a aby sa život zachovával ďalej. Ľudské telo a mozog si milióny rokov trvajúcim vývojom vytvorilo všeobecný adaptačný syndróm, alebo tzv. reakcia boj - útek.
Prepínač v mozgu prepína iba v dvoch polohách relaxácie - napätie. Strach, ktorý spustí stresovú reakciu a mozog situáciu zhodnotí ako nebezpečnú, prepína na "automatického pilota", kontrolu preberajú inštinkty a   dlhodobo ukladané skúsenosti, mozog automaticky nájde najlepšie možnosti na prežitie, aktivizuje a posilní srdce, pľúca, potrebnú časť mozgu a kostrové svaly. Toto sa deje na úkor iných orgánov, ktoré v danej situácii nie sú dôležité na prežitie - napr. ladvina, pečeň, žalúdok a iné. Prebiehajú metabolické a hormonálne reakcie, aby telo vyladili do vyšších energetických obrátok. Odpojená je mysliaca časť mozgu. Paradoxom našej doby je, že už tak nezažívame stresové situácie, v ktorých by sme mali bojovať alebo utekať, ale často zažívame stresy na skúškach, v škole, ale naše telo vie reagovať prepnutím na inštinktívne reagovanie a zablokoje mysliace časti mozgu. Čiže, ak dieťa dostane trému a strach, ťažko bude vedieť povedať, čo sa doma  perfektne naučilo.  Toto by si mali uvedomiť hlavne učitelia v škole, a uvedomiť si, že sú deti s rôznou mierou odolnosti voči stresu. V stresovom reagovaní je však najnebezpečnejší permanentný stres,  v ktorom ľudské telo nemá čas na relaxovanie a oddýchnutie.
    Mnohé deti idú ráno do školy so strachom, podobne idú domov so strachom, večer sa boja pri televízore, alebo sa boja napríklad tmy. Energeticky vyčerpané telo veľmi ľahko ochorie a deti postupne podvedome reagujú ochorením, pretože vtedy rodičia reagujú inak, začnú sa o ne báť, venujú sa im, vtedy nie sú dôležité známky a vtedy si aj ono  oddýchne.
Ak z toho pohľadu budeme pristupovať k stresu, nájdeme aj príčinu vysokého nárastu alergii, rôznych ochorení, úrazov, obezít, skolióz, ale aj citových problémov detí. Z generácie na generáciu akoby sa nabalovala snehová guľa strachov a stresov a s nimi súvisiacich  zdravotných problémov.
Toto síce neznamená, že by sme nemali akceptovať ochorenia dieťaťa, tu sa treba zaoberať príčinami, ktoré vedú k týmto zdravotným problémom.
    Ľudské telo okrem "automatického pilota" má aj databázu všetkých zážitkov, náš biologický počítač zapisuje a monitoruje každú sekundu nášho života, má však databázu informácii od našich predkov, nededíme len farbu očí, postavu, ale aj mnohé iné silne stresujúce zážitky. Čudujeme a vysmievame sa dieťaťu keď sa bojí krvi, alebo my sa bojíme zvierat, výšky, priestorov, vody, alebo sa nepríjemne cítime pri určitom type ľudí a pritom sme nezažili udalosti, ktoré by to vysvetľovali, sú to však staré strachy, ktoré sa niekedy dajú sledovať z generácie na generáciu.
Okrem toho, aj vo vlastnom živote sme si naprogramovali systémy presvedčenia založené na strachu a nenávisti, každý by si mohol napísať zoznam - "nie som dosť dobrý", "nedokážem to", "vždy ich sklamem", "nezaslúžim si to", "som škaredá", "som hlúpa", "moja sestra je lepšia", "vždy prehrám", "nezaujímajú sa o mňa" a pod.
Takto vytvorené bloky budú obmedzovať našu činnosť v súkromnom živote, ale aj v zamestnaní a neskôr môžu vyvolať rôzne psychické a zdravotné problémy. Mozog uchováva aj stres prežitý pri umele vytvorených hrozbách - rôznych filmoch, čo je nebezpečné hlavne u detí,   podvedomie totiž nevie rozlíšiť či sme súčasťou diania, alebo ho len sledujeme. Udalosť jednoducho zaznamená, porovná s databázou a keď zistí riziko ohrozenia, spustí poplachové reagovanie so zablokovaním vnímanej udalosti cez niektoré zmyslové kanály, ale v každom prípade ju uloží aj s prežívanými emóciami.
    Metódy ONE BRAIN akceptuje, že zdrojom riešenia všetkých problémov je každý sám, každý z nás je jedinečný a neopakovateľný. Jedine vaše telo vie kedy, kde a ako vznikla stresujúca príčina, ktorá narušila našu rovnováhu a táto situácia z minulosti spúšťa stresujúce reakcie aj v prítomnosti. Ľudské telo má udalosti registrované na úrovni vedomej, podvedomej a na bunečnej úrovni tela.  Každý sval, nerv a tkanivo, ktoré sa zúčastnilo na určitom zážitku, sú ním ovplyvnené a každý z nich si to bude ho "pamätať" a to i napriek tomu, že na vedomej úrovni si už udalosť dávno nepamätáme.     Podstatou tejto metódy nie je liečenie, podstatou tejto metódy je nájsť negatívne citové zážitky, strachy a bolesti, ktoré sme prežili a ktoré narušili našu rovnováhu a schopnosť riešiť si mnohé problémy a s nimi spojené zdravotné ťažkosti. Pokiaľ máte žalúdočné vredy, bolesti chrbtice alebo iné ochorenia, je potrebné ich liečiť alebo operovať.
Touto metódou môžeme nájsť všetky stresové udalosti, ktoré mali určitý podiel na vzniknutej chorobe, pretože ak sa nebude pracovať na príčinách stane sa, že zdravotný problém sa po nejakom čase objaví znovu, alebo v nejakej inej podobe. Myslím si, že význam má odblokovať napr. aj strach z operácie, pretože v strese sú samoliečiace schopnosti tela blokované. Taktiež následný strach a neistota pri mnohých ochoreniach a ich doliečovaní sú sprievodným javom a stav môžu zhoršovať a to i napriek dobrej a kvalitnej liečbe. Často, keď si sledujem problémy detí tieto sa menia, najskôr napr. nechcelo v noci spávať, bralo lieky, problém sa vyliečil. Začalo sa po nejakom čase pomočovať, znovu sa vyliečilo, objavili sa problémy v škole s učením, neskôr bolesti brucha, hlavy, neskôr mu zistili skoliózu alebo alergie. Čiže liečbou určitých symptómov sa vyrieši vonkajší prejav nejakého vnútorného problému, ale tu treba nájsť práve tú vnútornú príčinu, ktorá je v pozadí.
Táto metóda uznáva jedinečnosť a neopakovateľnosť každej bytosti a jeho osobnú históriu. Čo choroba, čo problém, vždy iné veľmi osobné stresy a  citové zážitky, moja úloha je tu skôr pasívna, som pomocníkom - facilitátorom, aby som pretlmočila určité informácie, kde nájsť príčinu, čo je potrebné riešiť, alebo čo máme prioritne riešiť, a to vie iba Vaše telo. Vy máte pochopiť súvislosti medzi prítomnosťou a minulosťou a Vy si máte nájsť aj určité spôsoby, ako by sa inak dala situácia riešiť a verte, že to nájdete, ak odbúrame strach a stres,   sú Vaše schopnosti skutočne nekonečné.

Pre naše zdravie psychické a somatické je veľmi dôležité, čo prežívame ako sme citove vyladený v prítomnosti. My však v skutočnosti nikdy nie sme v prítomnosti, pretože každá naša prítomnosť je porovnávaná s našou minulosťou a toto spolu ovplyvňuje naše správanie do budúcna. Mnohé depresie sú podmienené množstvom drobných depresívnych zážitkov v našej minulosti a akoby sa spájali, až v určitom momente to prepukne ako výrazná depresia.
Veľmi nebezpečné sú rôzne negatívne city - nenávisť, hnev, odpor, závisť, ale aj pocity viny. Telo všetky tieto silné emócie, ale aj myšlienky s tým spojené musí spracovať, uložiť ich niekde, niečo sa ukladá v kĺboch, svaloch, na chrbtici, sú tu obličky, žalúdok a pod. 
    V systéme ONE BRAIN sa používa technika svalového testu, ktorý je určitou formou biologickej spätnej väzby. Negatívne emócie sval oslabia, pozitívne ho spevnia. Dostávame spätne iba 2 odpovede áno / nie alebo pevná svalová reakcia signalizujúca "tu je všetko v poriadku", alebo oslabnutie svalu, čo signalizuje tu je stres. Tomuto sa hovorí aj kineziologická metóda, ktorú vyvinul Američan Dr.Goodheart v šestdesiatych rokoch tohto storočia. Na základe jeho koncepcie sa postupne vyvíjali ďalšie napr. edu-kineziologia, ktorá bola a aj je využívaná v pedagogickej praxi, alebo tzv. " Dotyky pre zdravie " zamerané na zdravotné problémy. V osemdesiatych rokoch sa vyvinul systém ONE BRAIN, autormi ktorého sú Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway odborníci v oblasti genetiky správania, psychológie, medziľudských vzťahov. Na Slovensku sa prvé výcviky začali v roku 1994 a to prostredníctvom  Carol Ann Hontz, ktorá ich realizovala vo Východnej Európe.
    Výsledky jednotlivých odblokovaní bývajú rôzne. V niektorých prípadoch stačí 1-2 odblokovania, zrejme tu platí, že ak by sa jediná udalosť vášho života stala inak, váš život vyzerá inak." Niekedy akoby problémy boli zložené z množstva drobných stresujúcich udalostí. V niektorých rodinách sú evidentné ťažké problémy, ťahajúce sa generáciami, sú tam napr. alkoholizmus, ťažké ochorenia a pod.
 Úspešnosť odblokovaní však záleží hlavne od klienta, ja mu pomôžem odbúrať staré strachy, nájsť nové riešenia a ďalšia voľba ako bude žiť je už jeho. Ja Vám napr. pomôžem odblokovať stres, ktorý Vám bráni učiť sa cudzie jazyky, ale začať učiť sa ich musíte Vy.
Efekt je podmienený aj tým, ako svedomite budete robiť domáce posilňovacie cvičenia, ktoré si telo vybralo. Záleží to aj od toho, ako ste boli k odblokovaniu motivovaný, či Vás niekto prinútil, alebo to bola len zvedavosť.
Veľakrát to záleží od toho či sme mali správne určený problém, či sme realizovali dostatočný počet odblokovaní, alebo či ste sa vrátili do pôvodného stresujúceho prostredia, ktoré ešte nie ste schopný zmeniť.

U niektorých problémov napr. alergie, zajakavosť, povahové charakteristiky, spôsoby komunikácie je na ich zharmonizovanie potrebné pol roka až rok. Niekedy klienti aj zabudnú, že boli na nejakom odblokovaní a, že im niekedy zmiznú aj nejaké iné problémy nedávajú do súvislosti.
Čo sa týka rizík - telo si nikdy nedá ublížiť a neublíži ani mne, jednoducho mi nedá povolenie pracovať a to je tá najhlavnejšia zásada, " ak nedostaneš povolenie pracovať, nepracuj". Zistím, či môže s ním pracovať niekto iný a vytestujem kto, alebo či to môžem byť ja, ale v inom čase.  Systém OB rieši iba stresy, čiže informáciu napr. či sa máte dať operovať nemôžem zisťovať, môžem Vám odblokovať strach z operácie a stres z rozhodovania a potom sa už dokážete vy rozhodnúť.
Bezprostredne po odblokovaní môžu byť reakcie - prechodne zhoršené, ste nervóznejší, unavenejší, potrebujete si viac pospať, deti sa môžu zhoršiť v škole. Mala som asi 3 ročného chlapca, ktorý nechcel jesť, po prvom odblokovaní mal 2 dni hnačky a potom už jedol normálne. Telo  potrebuje staré stresy vylúčiť a preprogramovať staré spôsoby prežívania a reagovania.