Všetci sme súčasťou väčšieho celku. Sme ďalšou generáciou, ktorá zabezpečuje pokračovanie života a svoj život nežijeme izolovane, náš osud je ovplyvňovaný udalosťami a príbehmi z histórie nášho rodu.

  Traumy a udalosti, ako sú úmrtia rodičov a detí, zranenia a ochorenia, potraty, rozvody, sebevraždy, vylúčenie niektorých členov rodiny, vytvárajú “emočné pole“, ktoré ovplyvňuje všetky ďalšie generácie. Každý rodinný systém má tendenciu "svoje traumy vyhojiť" a preto sa tieto opakujú prostredníctvom ďalšej generácie s cieľom nájsť cestu na ich vyrovnanie a uzdravenie.

  Aj naše ťažkosti a naše choroby sú neoddeliteľnou súčasťou príbehu, ktorý sa vyvíja cez generácie našich predkov. Neexistuje choroba, trauma, nehoda, ktorá by svojim zmyslom nezapadala do príbehu človeka spojeného so skrytými silami, pôsobiacimi cez generácie predkov. Príčinu svojich ťažkostí, chorôb a rôznych problémov však hľadáme iba v čase, v ktorom žijeme, pričom prejavy mnohých týchto tráum môžeme sledovať už vo viacerých generáciách dozadu. Neskôr sú to deti, ktoré svojimi chorobami, poruchami správania, učenia, depresiami, závislosťami, vynášajú na povrch niečo, čo potrebuje byť videné a prijaté také, aké je.

Rodinné konštelácie sú objavenou cestou znovu vidieť neviditelné a zabudnuté traumy a s nimi spojenú bolesť, smútok, strach ale aj hnev a osúdenie.

Cestu k tomuto poznaniu máme každý v sebe hlboko zakódovanú, v sebe nesieme informácie niekoľkých generácií – ich spojenie je práve cesta rodinných konštelácií.

Rodinné konštelácie každý prvý pondelok v mesiaci od 14.00 hod. do 17.00 hod.