Ďalšie aktivity

Terapia hrou

V hrovej terapii u detí sú hračky slová a hranie je ich reč.

Hrová terapie poskytuje deťom priestor na nový spôsob komunikácie.Hra dieťaťa odhaľuje to, čo práve dieťa prežíva, odráža jeho pocity, to čo potrebuje a ako dieťa cíti samo seba. Malé deti nedisponujú prostriedkami, ktorými by prejavili to, čo prežívajú. Iba prostredníctvom hračiek dokážu vyjadriť to, čo prežívajú a v hre ukážu svoje potreby. Dieťa si môže vybrať hračky a v hre vyjadriť svoj hnev alebo nejaký medziľudský konflikt.

Vnútorná liečiaca sila dieťaťa je silná a dáva dôveru v terapii.

Informácie a rady nemenia postoje dieťaťa. Musíme zanechať verbalizovanie a náš jazyk. Pre deti je dôležitá hra. Je to ich jediný, skutočný, univerzálny jazyk. Deti sa na celom svete hrajú podobne. Menia sa len hračky.

Kľúčom pochopenie hrovej terapie je vidieť to, čo vníma a prežíva dieťa a aby sme to dokázali musím načúvať dieťaťu. Pretože slovami to dieťa nevie povedať, treba pozorne počúvať srdcom. Môže sa stať, že dieťa nepovie pri hre ani slovo. Terapeut sa musí znížiť na jeho úroveň, aby sme videli ako ono vníma svet.

4 odkazy od deti keď s nami komunikujú

prvý odkaz - Dieťa nám ukazuje svojou hrou čo zažíva vo svojom bežnom živote. Odhaľuje čo zažíva a prežíva. Aby bola hra užitočná, musí vymyslieť svoju vlastnú hru. Terapeut čaká, aby si hru dieťa vymyslelo, čiže ono sa stáva režisérom. A v tomto procese nás vedie, kde sa chce ono dostať.

druhý odkaz - jeho emócie a pocity na jeho skúsenosť, ktorú malo. Vidíme napr. na jeho hre, že je vystrašené. Čiže vidíme to čo dieťa cíti a akým spôsobom sa hrá.

tretí odkaz – to čo hľadáme v terapii sú potreby, ktoré dieťa má. Čo potrebuje a aké má želania. Spôsob ako niečo urobí. Ako napríklad vedľa seba položí bábiku, alebo tam dá nejaké postavičky, alebo sa hrá s figurkami rodičov.

štvrtý odkaz - hra nám odhaľuje to, čo si o sebe dieťa myslí.

Čo sa deje v hrovej terapii? Deti prichádzajú zo svojich svetov, čo je ich kontrétny svet, ale zažíva veľa abstraktných udalostí. Vo svojej hre hrajú potom to, čomu nerozumejú. Čiže hra im umožňuje prejaviť to čo žijú a čomu nerozumejú. Hra je pre dieťa špeciálny kontakt. Deje sa to práve teraz a to je jeho realita. Hra je proces pochopenia u dieťaťa. Čo sa deje v jeho duši, ako si organizuje svoj svet? Dáva mu určitý poriadok, ako to ono chce a ako tomu rozumie. To ako sa dieťa hrá je v procese preklenutia seba do súčasnosti. Kto vedie hru. Ono samotné. Ono má kontrolu, preto vlastne náš vzťah v hre k nemu prežíva ako skutočný živý vzťah. To ako sa dieťa hrá je aj proces sebaobjavovania. A my počúvame našimi očami aj ušami.


ONE BRAIN

ONE BRAIN - Three In One Concepts je progresívna metóda, ktorá pracuje s vnútornou inteligenciou ľudského tela. Skutočná pravda o našom bytí, je v každom z nás, ona je najspoľahlivejším zdrojom informácií pre riešenie akýchkoľvek našich problémov a preto, je aj okruh jej aplikácie takmer nekonečný. Svojim prístupom a poznatkami OB napĺňa zmysel celostného prístupu k človeku, čo je princípom aj holistickej medicíny.

Facilitátor pri práci s klientom  nesmie predpokladať riešenia podľa určitých teórií a poznatkov, musí byť otvorený a dôverovať vnútorným zdrojom a múdrosti klienta. Každý z nás je jedinečný, má svoj vnútorný genetický potenciál, má konkrétne životné zážitky, traumy a preto sme jediným zdrojom informácií a riešení. Žiadna iná „autorita“, akokoľvek vzdelaná a informovaná, nevie nič z tejto múdrosti a pravdy.

Metóda pracuje s princípom kineziologického testu a to je testovanie svalovej reakcie feedbackovým spôsobom, čiže ide o biologickú spätnú väzbu. Pôvodný svalový test využíva tradičná kineziológia, ktorá je medicínskym odborom a týka sa štúdia svalov, pohybov tela a ich porúch. Svalovú reakciu, ako je svalové napätie a uvoľnenie, využíva aj psychológia pri nácviku rôznych foriem relaxácie.

Svaly sú súčasťou komunikačného systému tela, mozog a svaly neustále spolu komunikujú. Testovanie svalov nám umožňuje vstupovať do tohto komunikačné systému, ale za predpokladu ovládania presných postupov systému ONE BRAIN,  s výsostným súhlasom klienta a iba vo vzťahu k  daného problému, ktorý riešime.

Presné a spoľahlivé testovanie svalov je umenie, vyžaduje čas, prácu na sebe a úctu ku všetkému, čo klient prežil.

Ako každá nová metóda, aj metóda ONE BRAIN, vedie a bude viesť k mnohým kontroverzným diskusiám. O jej efekte a následnej popularite však už nie je pochýb.

Skôr, ako som k nej zaujala akýkoľvek postoj, potrebovala som pochopiť jej podstatu a overiť si ju sama na sebe. Ponúkala elegantný spôsob riešenia problémov predovšetkým pri práci s deťmi, ktoré však vyrastú a svoju znásobenú bolesť si nesú v sebe.(články)