Narodili sme sa ako ženy. Žijeme ale život ženy? Máme za sebou obdobie emancipácie, ktoré  nás  vtiahlo do sveta mužov. Do sveta súperenia, v ktorom sme zabudli na svoju vznešenosť, pôvab, jemnosť, súcit, pretože vo svete mužov sú to slabosti. Patria však k našej kráse. Cesta ženy a muža je preto odlišná a neporovnateľná. Sebaisté a silné budeme iba ak pôjdeme svojou cestou, cestou ženy.
12 dielny cyklus -
"Podstata a vnútorné bohatstvo Ženskosti"
Hľadanie pravej ženskej podstaty je cesta, ktorou pôjdeme k naším ženským predkyniam, našim matkám a prababičkám ..... až na najvzdialenejší začiatok, kde sú pre niekoho Bohyne, pre niekoho Matka Zem, pre niekoho Eva, pre niekoho náhoda alebo vesmírna inteligencia a možno ticho a tma.
Prejdeme civilizáciami, ktoré tvorili archetypy a vzory, vďaka ktorým vieme byť matkami, múdrymi ženami, bojovníčkami, milenkami, umelkyňami, kráľovnami, opustenými ženami, ale aj divožienkami...
Dotkneme sa znovu jemnej ženskej energii, ktorá nám vráti vitalitu, zdravie a sebaistotu.
Budeme splietať nitky ženskosti, kde patrí láska, múdrosť, tvorivosť, radosť, úcta, veselosť, voľnosť, hravosť, túžba, súcit, vďačnosť, zvrchovanosť, krása, sexualita ..... 
Byť krásnou, očarujúcou a obdivovanou je odvekou túžbou už malých dievčat. Ich pochybnosti, ich otázky cítime vždy, keď prejdeme popri zrkadle. Žena bola stvorená ako krásna celou svojou podstatou a je poslaním žien prinášať tomuto svetu krásu, vznešenosť a múdrosť. Krása ženy je príliš cenná na to, aby sme ju stratili, aby sme na ňu zabudli.


I. Žena
II. Cesty
III. Vizualizácia a intuícia
IV. Prítomný okamžik, ticho
V. Telo a duša ženy
VI. Myseľ
VII. Živly a ich protiklady
VIII. Emócie a ich 
IX. Mozaika ženstva
X. Bohyne
XI. Archetypy a ženy na mojej línii
XII. Sexualita 
Celým cyklom nás budú sprevádzať dynamické meditácie, masáže, rôzne katarzné a tanečné  metódy. Cvičenia sa budú, okrem základného cyklu, cvičiť ešte 2 hodiny v mesiaci podľa vlastného záujmu. Niečo si poviem o cvičení tantra jogy - Mohendžodáro. Cyklus doplníme rodinnými konšteláciami, ktoré budú zamerané na tému žien ich zranení, zneužívania, ponižovania.

 
I. Žena 
Svoju vonkajšiu ženu možno poznáme, je však krásne stretnúť sa so svojou vnútornou ženou a spojiť ich. Zložíme svoje masky, ktorými sa snažíme prekryť svoje tiene - nepoznané a potlačené ženy v nás. Žena, to je aj energia pripomínajúca perliace šampanské. Zameriame sa aj na bytie ženy a jej plynutie v poslaní, ktoré sa nám ťažko hľadá.


II. Cesty poznania 
Psychológia, Systematické konštelácie, One Brain, Tantra joga, zvuk, hudba, pohyb a tanec, tanec 5rytmu, Práca....


III. Vizualizácia a intuícia
Predstavivosť je najtvorivejšia sila vrodená ľudským bytostiam, vedome alebo nevedome dáva naším myšlienkam podobu predstáv a to buď v pozitívnej, alebo negatívnej podobe a tieto majú tendenciu sa aj naplniť. Je našim cieľom naučiť sa uvoľňovať silu predstavivosti premenou predstáv na pozitívnu energiu, je preto dôležité svoje predstavy modelovať aby sme dosiahli určitý cieľ v našom živote.


IV. Prítomný okamžik, ticho
Uvedomenie si prítomného okamžiku je to jediné, čo máme. Prečo je prítomný okamžik najcennejší, pretože nič iného neexistuje. Večná prítomnosť je priestor, v ktorom sa odohráva celý váš život. Život je tu a teraz. Nikdy sa nič nestalo v minulosti, nič sa nestane v budúcnosti, všetko sa stane v prítomnom okamžiku.
Ticho - v mlčaní zostupujeme do svojich vlastných hlbín. Je to cesta našou temnotou a osamelosťou. Opúšťame svet, v ktorom riadime svoj život a približujeme sa k základu svojej duše. Tam je pokoj a kde je pokoj je tvorivosť, múdrosť a riešenie problémov.


V. Telo a duša ženy
Telo je vo svojej podstate hmota a dynamická energia. Všetko živé vo vesmíre pulzuje v tejto energii, ktorá má svoje rezonančné kvality. Byť v rezonancii so zemou znamená byť v pohode, pokoji a zdraví.
Duša je to, čo nám umožňuje pochopiť vnútorný zmysel ľudského bytia. Naše zážitky mení na skúsenosť. Vidí najhlbší zmysel všetkého, vidí posvätnú hĺbku a tajomnosť, ktorú nebudeme asi schopní úplne pochopiť.


VI. Myseľ
Prúd myslenia má obrovskú dynamiku a silu, ktorá nás môže ľahko strhnúť a ovládnuť. Myseľ je našim pánom, vytvára príbehy, chce byť našou múdrosťou, často chce byť tým čím nie sme, je však múdre nájsť spôsob ako sa stať jej pánom.


VII.Živly a ich protiklady
Živly sveta sú aj naše živly, energia našich emócií má energiu živlov. Máme v sebe silu a energiu ohňa (srdce a emócie), silu vody,(krv a všetky tekutiny) silu vetra ( dýchanie a pohyb v našom tele), silu zeme ( kosti, svaly).


VIII. Emócie a ich .....
Je to pohyb energie v nás, akú má kvalitu a polaritu záleží iba na nás. Nájsť cesty ako spracovať staré, potlačené a zabudnuté emócie, city a afekty - to je cesta katarzie.


IX.Mozaika ženstva 
Emócie, láska, krása, túžba, tvorivosť, múdrosť, hojnosť. extáza, voľnosť, tolerantnosť, partnerstvo, zvrchovanosť ........ mozaiku, ktorú budeme hľadať a skladať.


X.Bohyne
V dobách civilizácie Bohýň boli ženy chrámovými kňažkami a posvätnými prostitútkami. Všetko čo bolo ženské, bolo posvätné, pretože iba ženy dokázali darovať nový život.
Bohovia a bohyne nezmizli, len zostúpili z neba na zem a stali sa celebritami a chrámy boli nahradené bankami. Ľudia si stále vytvárajú svojich bohov a bohyne, ktorým nadprirodzenú moc dáva práve ich úcta a obdiv. Naučme sa úctu a obdiv dávať sebe a svojej vnútornej bohyni. Pochopme jej reálnu podstatu - napríklad Venuša je reálna psychická sila, ktorá sa musí niekde prejaviť a to buď cez umenie, tvorivosť, krásu v galériách umenia alebo vo verejných domoch cez nízku sexualitu.


XI.Archetypy a ženy na mojej línii
Archetypy sú pravzory, ktoré nám pomáhajú byť matkami, milenkami, partnerkami. Ide o kvality a hodnoty vytvárané generáciami žien a tak vznikali archetypy ako je archetyp matky, liečiteľky, kráľovnej, umelkyne, sudkyne, múdrej ženy, divožienky.....


XII. Sexualita
Hellinger - "Sexualita je väčšia ako láska, žijeme so skrotenou sexualitou, ochočili sme ju a premenili tak prudký potok na stojatú vodu v rybníku. Sexuálny akt je základom celého života, zabezpečuje pokračovanie života, je absolútne najväčším ľudským aktom. Sexualita prichádza pred láskou a je väčšia ako láska. Puto, ktoré vzniká sexualitou dosahuje veľmi hlbokú úroveň a presahuje lásku. Sexualita je ako osud."