Cyklus sebapoznávania pre deti


Nádherný začiatok, keď naše dieťa bolo krásne a voňavé, sa časom mení a deti sú často smutné, ustrašené, deprimované, nevedia sa sústrediť a učiť. Stávajú sa prudké až agresívne, trpia chorobami, ktoré sme my nepoznali. Kde sa stratil ten malý zázrak dieťa.

Z človiečika orientovaného na seba, so svojim vnútorným prežívaním seba, sa veľmi skoro stáva človiečik orientovaný navonok, ktorý sa pružne prispôsobuje situáciám a požiadavkám. Postupne sa naučí hrať rôzne úlohy, robiť kulisy a napodobňovať. V tlaku na výkonnosť a presadenie sa, v informačnom poli televízie, internetu, počítačových hier, dieťa stráca svoju prirodzenú schopnosť hrať sa, tešiť sa, učiť sa, byť tvorivým, ... stráca pritom svoju podstatu, svoj potenciál ale aj svoju identitu.

Deti si svoju budúcnosť vytvárajú teraz, vo svete, ktorý vidia a cítia. Všetko si toi uvedomujú prostredníctvom svojho "JA". Všetko okolo nich sa mení, ale ich "JA" zostáva, je to ich duchovný stred, ich ťažisko a bod, v ktorom vnímajú, cítia a žijú. Pocit "Ja som" nemôže zmiznúť, môže byť iba nepovšimnutý, zabudnutý, necenený. Pre deti je ťažké nájsť seba v spleti umelo krásnych mediálnych osobností, značkových vecí, oblečení a informácií. Tento svet sa pre nich stáva svätý a nekriticky ho nasledujú.

V období detstva je každá osobnosť vnútorne najzraniteľnejšia. Traumy a pády dospelých sú iba ozvenou toho, čo prežili v detstve, ako prišli o obraz seba. Naučme preto deti prežívať seba, svoje schopnosti, radosti, ale aj stresy a pády, aby boli pripravení na svoju budúcnosť .

                                                           
V prípade Vášho predbežného záujmu sa prihláste na
adamcova@psychovital.sk