Bachova kvetova terapia

Bachové kvetové esencie sú pre svoju jedinečnosť a účinnosť súčasťou systému Three In One Concepts - ONE BRAIN. Ľudské telo pri riešení niektorých životných situácií signalizuje potrebu určitej esencie. Prostredníctvom tejto informácie pochopíme aj emócie, ktoré sú uviaznuté v ľudskom tele, prípadne emócie, ktoré sú deficitné.
Stav psychiky a emócií má veľký vplyv na  celkové zdravie človeka a preto majú aj svoj   význam aj pri jeho uzdravovaní. Poslaním Bachových kvetových esencií je  stabilizovanie  emočnej situácie, čo znamená dostatok energie a to prospieva predovšetkým  imunitnému systému. Esencie dodávajú pozitívny impulz  vo chvíľach smútku, depresie, strachu, neistoty a stabilizujú kolísanie nálad. Vracajú vyrovnanosť, vnútorný pokoj,  lásku a mier, ktorý je nevyhnutný pre celkové zdravie.  V procese  uzdravenia  je určujúcim momentom  choroba ale dôležitý je aj postoj človeka k nej – dokázať jej porozumieť, poznať jej zmysel, aký význam má v  živote, pre  telo a pre  dušu.  Práca  s Bachovými esenciami zahajuje intenzívny proces stretnutia človeka so sebou samým. Bachové  kvetové esencie majú zvláštnu schopnosť priblížiť nás tomu poznanie, ale aj k energetickému zdroju. Bachové kvetové esencie pôsobia na úrovni emócií a nálad. Dr.Bach vybral rastliny, ktoré svojou energetickou vibráciou  zodpovedajú našej psychike a jej rôznym stavom.
Bachom používané kvety, ako sám hovorí, sú rastliny „vyššieho rádu“. Každá z nich predstavuje určitý duševný koncept a energeticky vibruje v istej frekvencii, ktorá je v súlade s určitou energetickou frekvenciou v ľudskom energetickom poli. Podobne  aj v hudobnej a farebnej terapii  prostredníctvom vibračnej rezonancie sa  harmonizujú energetické frekvencie ľudského poľa.
Systém Bachových kvetom je prirovnávaný k homeopatii a to pre svoj holistický pohľad na človeka a chorobu. Nesnažia sa nahrádzať klasickú medicínu, ich úlohou je zmierňovať negatívne vplyvy na ľudskú psychiku.
Systém Bachových kvetov  pozostáva  37 kvetov a jednej esencia, ktorá sa pripravuje potencializáciou vody z liečivého prameňa. Najznámejšie a najrozšírenejšie z Bachových esencií sú však posledné Rescue remedy - krízové kvapky, ktoré vytvoril Dr.Bach kombináciou  piatych kvetov.
 
 
1. Agrimony - repík lekársky
 
Povahový typ repíka –  sa pokúša  ukryť mučivé myšlienky a vnútorný nekľud. Za odvážnou a veselou tvárou sa skrýva úzkosť a stiesnenosť. Dôležitý je dobrý dojem navonok a zdá sa mu ťažké komunikovať o pocitoch. Konflikt ho vie hlboko rozrušiť. Môže sa prepracovať, alebo užívať drogy či alkohol.
Repíková esencia prináša otvorenosť, úprimnosť, ochotu vyjadriť pocity, silné emócie a zachovať vnútorný kľud.
Indikácie pre užívanie repíka
* Pre tých, ktorí sa budia uprostred noci a cítia nepokoj.
* Pre tých, ktorí zľahčujú veci a smejú sa, keď sa im chce plakať.
Potenciál, ktorý vracia:
* Nachádzam v sebe mier, pravú  vnútornú radosť, otvorenosť, úprimnosť
* Môžem bezpečne vyjadrovať svoje pocity.
Kľúčové slová
Negatívne: nepokoj, sklon k návykovosti, osamelosť.
Pozitívne: mier, úprimnosť, výraznosť.
 
2. Aspen - topoľ osíkový
 
Povahový typ osiky môže mať záchvaty úzkosti alebo sa ho môže zmocniť nevyspytateľná panika. Bez známeho dôvodu cíti strach, obavy až úzkosť a tak je dosť ťažké zápasiť s tým. Môže sa vyskytnúť chvenie, nočné mory a strachy zo všetkých zlých vecí: fantázia beží opreteky.
Táto esencia môže priniesť pocity veľkej vnútornej sily, smelosť, pocity istoty a bezpečia.
Indikácie pre užívanie osiky
* Pre tých, ktorí sa obávajú zlých znamení a predtúch. Ustrašenosť, pocity nebezpečia.
* Pri strachu z tmy, smrti, choroby, prenasledovania, potrestania...
* Pre tých, ktorí majú záchvaty paniky, nemôžu zniesť atmosféru na určitých miestach.
Potenciál, ktorý vracia:
* smelosť, pocit bezpečia a istoty , vnútorná dôvera
Kľúčové slová
Negatívne: chvenie, obavy, precitlivenosť, labilnosť.
Pozitívne: otvorenosť, nebojácnosť, odvaha.
 
 
3. Beech - buk lesný
 
Povahový typ buka môže byť extrémne nepoddajný, malicherný, arogantný a kritický voči druhým. Vidí len negatívnu stránku situácie, pri vytváraní úsudku a nepokúša porozumieť, akoby ho svet vyrušoval v jeho priestore.
Buková esencia môže priniesť toleranciu a láskavosť, ďalej veľké porozumenie, a vcítenia sa do prežívania iných.
Indikácie pre užívanie buka
* Pre tých, ktorí nie sú schopní tolerovať aspekty života, ktoré sú celkom mimo ľudskej kontroly a nemožno ich meniť práve tak, ako neovplyvníme počasie.
*  Pre tých, ktorých dráždia všedné návyky ostatných ľudí.
* Pre tých, ktorí sú kritickí voči každému a všetkému, ale nikdy neponúknu pozitívnu alternatívu.
Potenciál, ktorý vracia:
* Viem byť sám a iných neruším.
* Mám právo byť a aj druhý majú právo byť.
* Každý rastie do dobroty.
Kľúčové slová
Negatívne: intolerancia, hyperkritickosť, arogancia, izolácia, odsudzovanie.
Pozitívne: tolerancia, porozumenie, láskavosť, priateľskosť.
 
 
4. Centaury - zemežlč menšia
 
Povahový typ zemežlč  je pasívny, so slabou vôľou,  poddajný a často ovládaný ostatnými, nevie povedať nie. Pracuje nad svoje sily: môže sa javiť slabý, bledý a unavený.
 Zemžlč môže priniesť silu presadiť,  povedať nie bez pocitu viny, zachovať identitu, rozvíjať vôľu, sledovať svoj ciel.
Indikácie pre užívanie zemežlče
* Pre tých, ktorí cítia potrebu starať sa o ostatných.
* Pre obete tyranie.
* Pre závislé typy, ktoré mrhajú svojou silou.
Potenciál, ktorý vracia:
* Postavím sa za seba.
* Som si istý svojimi možnosťami.
* Žijem nezávislý život.
Kľúčové slová
Negatívne: slabosť, poddajnosť
Pozitívne: schopnosť presadiť sa, individualita, vôľa, sila, hranice.
 
5. Cerato - rohoblizník
 
Povahový typ rohoblizníka nedôveruje svojím rozhodnutiam a často cíti potrebu pýtať si radu od iných. Jeho identita vyzerá slabá a často nasleduje najnovšie trendy.
Esencia z rohoblizníka môže priniesť dôveru vo vlastnú múdrosť a "vnútorný hlas". So zvýšenou vierou vo svoj úsudok prichádza aj schopnosť konať múdro a presvedčivo. Obnoví sa nadšenie a dychtivosť do učenia.
Indikácie pre užívanie rohoblizníka
* Pre tých, ktorí urobili rozhodnutie a potom cítia potrebu hovoriť o tom so svojimi priateľmi.
* Pre tých, ktorí cítia, že ich ovplyvňujú názory ostatných ľudí.
* Pre adolescentov, ktorí nasledujú davy alebo najnovšie kulty.
* Pre tých, ktorí si pýtajú radu, ale nikdy nevyzerajú, že by sa podľa nej riadili.
* Pre tých, ktorí vždy radšej "konajú správne" než podľa vlastného úsudku.
Potenciál, ktorý vracia:
* Dôverujem svojmu vnútornému hlasu.
* Moja intuícia je silná a spoľahlivá.
* Intuícia ma povedie k najvyššiemu vypätiu vôle.
Kľúčové slová
Negatívne: neistota, bláznivosť, hľadanie súhlasu a ubezpečenia.
Pozitívne: sebadôvera, dôvera, intuícia, neovplyvniteľnosť, silné presvedčenie.
 
 
6. Cherry Plum - slivka višňoplodá
 
Povahový typ slivky môže mať strach vnútorne sa uvoľniť, má nekontrolovateľné výbuchy nálad. So svojím strachom si skutočne nevie poradiť, preto zisťuje, že je ťažké zvládnuť aj obvyklú situáciu. Nekontrolované výbuchy hnevu sú hlavne u detí.
 Esencia zo slivky môže priniesť schopnosť kontrolovať správanie, vracia odvahu a silu. Pokoj a vnútorný mier môže narásť, tým prebieha učenie žiť spontánnejšie a s väčšou dôverou.
Indikácie pre užívanie slivky
* Pre deti, ktoré sa pomočujú.
* Pre tých, ktorí zažívajú extrémne napätie a mávajú nekontrolovateľné nálady.
Potenciál, ktorý vracia:
* Prijímam svoje vnútorné riadenie.
* Moja energia je vyrovnaná, môžem oddychovať.
Kľúčové slová
Negatívne: iracionalita, sklon k samovražde, zrútenie, , hrubosť, hystéria.
Pozitívne: pokoj, stabilita, spontánnosť, sebakontrola, vnútorné spojenie, pružnosť, otvorenosť voči zmenám.
 
                       
7. Chesnut Bud - púčik pagaštana konského
 
Povahový typ púčika pagaštana môže byť veľmi pomalý v učení, čo spôsobuje strata záujmu alebo vnímavosti. Pre vnútorný zmätok, ľahostajnosť, duševné bloky alebo spomalený vývin sa nevie poučiť zo svojich chýb.
Esencia z púčika pagaštana prináša duševnú flexibilitu, dôkladnosť, koncentráciu, ktorá ľuďom pomáha stať sa uvážlivejšími, lepšie sa učiť a udržať pozornosť zameranú na prítomnosť.
Indikácie pre užívanie púčika pagaštana
* Pre tých, ktorí opakujú tie isté vzory.
* Pre tých, ktoré znova a znova zabúdajú na rutinné činnosti, napríklad vziať si desiatu.
* Pre tých, ktorých často postihne viacero ochorení v rovnakom ročnom období.
Potenciál, ktorý vracia:
* Som obrátený k životu.
* Učím sa z každej novej skúsenosti.
* Viem sa tešiť z učenia.
Kľúčové slová
Negatívne: ľahostajnosť, pomalé učenie, zábudlivosť, strata všímavosti a zamerania.
Pozitívne: pozornosť, prítomnosť, uvážlivosť, učenie, všímavosť.
 
 
 
8. Chicory, čakanka obyčajná
 
Povahový typ čakanky je spojený s duševným potenciálom materstva a nezištnej lásky. Je manipulatívny a sebaľútostivý. Očakáva z okolia podporu a prepadá sebaľútosti, keď nie je po jeho vôli.
Čakanková esencia môže priniesť pravé city lásky a  schopnosť starať sa o iných bez očakávania či vyžadovania nejakej odmeny.
Indikácie pre užívanie čakanky
* Pre domácich miláčikov, deti aj dojčatá, ktoré vyžadujú ustavičnú pozornosť.
* Pre tých, ktorí majú k priateľom a rodine vlastnícky vzťah.
* Pre tých, ktorí sú kritickí aj pre maličkosti.
 Potenciál, ktorý vracia:
* Daruje, bez očakávania odmeny.
* Teplo, prívetivosť, jemnosť.
* Dáva  druhým pocit bezpečia a istoty .
Kľúčové slová
Negatívne: prílišné ochranárstvo, privlastňovanie, kontrola, sebaľútosť, manipulovanie
Pozitívne: nepodmienená láska, nechať odísť, dávanie, bezpečnosť, rešpekt.
 
 
 
9. Clematis - plamienok plotný
 
Povahový typ plamienka - sa javí neprítomný, zamyslený, nepozorný, s myšlienkami je ustavične inde. Má  veľmi malý záujem o život, trpí nedostatkom vitality a potrebuje veľa spánku. Často je veľmi idealistický alebo nepraktický.
Plamienková esencia prináša obnovený záujem o život a myšlienkami je zameranejší a realistickejší. Má motiváciu žiť realitu a byť tu a teraz.
Indikácie pre užívanie plamienka
* Pre tých, ktorí sú zábudliví alebo zväčša neúspešní.
* Pre tých, ktorí skúšajú uvoľniť svoje tvorivé sily a potrebujú inšpiráciu.
* Pre tých, ktorí snívajú s otvorenými očami a trávia mnoho času vo svete fantázie.
* Pre deti, ktoré trávia väčšinu školského vyučovania pozeraním z okna.
* Pre tých, ktorí majú úžasné nápady, ale nevyvinú žiadnu aktivitu na ich realizáciu.
Potenciál, ktorý vracia:
* Som šťastný, že žijem teraz.
* Môj talent a tvorivé myšlienky prekvitajú.
Kľúčové slová
Negatívne: snívanie s otvorenými očami, nepozornosť, nuda, ospalosť, nepraktickosť, duchom inde, nedbanlivosť.
Pozitívne: cieľ, zmysel, zameranie, tvorivosť, záujem, produktivita, nohami na zemi.
 
 
10. Crab Apple - planá jabloň
 
Povahový typ jablone môže cítiť pocity nelásky voči sebe, pocit nečistoty, je puntičkársky. Môžu mať utkvelé myšlienky: napríklad, že má priveľký nos, alebo sa cíti ustavične špinavý a umýva sa každých päť minút.
 Jabloňová esencia pomáha, aby človek videl život z realistickej perspektívy. Táto esencia je určená na čistenie a znižovanie toxicky na všetkých úrovniach.
Indikácie pre užívanie jablone
* Užíva sa pri potrebe telesnej očisty ako v prípadoch problémov s pokožkou alebo škvrnami
* Pre tých, ktorí cítia odpor pri normálnom každodennom fyzickom kontakte.
* Pre tých, ktorí sa cítia znečistení.
* Pre tých, ktorí sú posadnutí zmenou svojho vzhľadu.
Potenciál, ktorý vracia:
* Som perfektný taký, aký som.
* Som schopný vidieť veci zo správnej perspektívy.
Kľúčové slová
Negatívne: nečistosť, odpor, nákaza, nechuť, posadnutosť, nutkanie.
Pozitívne: čistota, nevinnosť, perspektíva, sebarešpekt, sebaláska.
 
 
11. Elm - brest štíhly
 
Povahový typ brestu sa cíti zavalený priveľkou zodpovednosťou, pochybuje o vlastnej výkonnosti. Zvyčajne je to citlivý, silný a schopný človek. Napriek tomu ho niekedy môže dočasne položiť vyčerpanie a extrémna námaha na perfektné fungovanie.
Brestová esencia môže priniesť  dôveru vo vlastnú výkonnosť, sebaistotu, spoľahlivosť.
Indikácie pre užívanie brestu
* Pre tých, ktorí pracujú, starajú sa o deti a vykonávajú domáce práce.
* Pre tých, ktorí sa cítia zavalení prácou.
* Pre tých, ktorí klesajú pod zodpovednosťou svojich úloh.
* Pre tých, od  ktorých sa veľa očakáva.
Potenciál, ktorý vracia:
* Mám toľko sily, koľko potrebujem na vykonávanie povinností.
* Môžem zostať citlivý a zodpovedný.
* Pomoc je vždy tam, kde ju potrebujem
Kľúčové slová
Negatívne: sklesnutosť, slabosť, prehnané očakávania, prílišná zodpovednosť.
Pozitívne: schopnosť poveriť iného človeka úlohami, realistickosť, dôvera, podpora.
 
 
12. Gentian - horček horký
 
Povahový typ horočeka  je skeptický, pochybovačný, pesimistický, stráca odvahu a chýba mu dôvera, Ľahko ho odradí každý neúspech, cíti sa depresívne a skľúčene, ale vždy vie prečo.
Horčeková esencia môže priniesť optimistickejší, pozitívnejší prístup k životu a dôvera, že ťažkosti sa dajú zvládnuť.
Indikácie pre užívanie horčeka
* Pre tých, ktorý sa cítia depresívne, keď veci nejdú správne.
* Na znovuzískanie strateného elánu.
Potenciál, ktorý vracia:
* Nachádza hlbší zmysel života.
* Môže vidieť život s obnoveným optimizmom.
* Vidí v „tme svetlo“.
Kľúčové slová
Negatívne: pesimizmus,  negativita, depresia, skepsa, skľúčenosť.
Pozitívne: dôvera, optimizmus, stálosť, presvedčenie, veselosť, pozitivita.
 
 
13. Gorse - útesovec európsky
 
Povahový typ útesovca často cíti beznádej, zúfalstvo. Môže strácať všetku nádej na zlepšenie, má pocity, že sa nemá načo upnúť, zmocňuje sa ho rezignácia. Plní zúfalstva je zvyčajne bledý a bez energie.
 Esencia z útesovca môže priniesť nádej na zlepšenie, pozitívnu vyrovnanosť, dôveru v život, čo umožňuje vidieť svetlú stránku života a nájsť obnovenú nádej.
Indikácie pre užívanie útesovca
* Pre tých, ktorí cítia, že nemajú kde hľadať pomoc pri svojej chorobe.
* Pre tých, ktorí zažili veľa sklamania a odmietajú to skúšať znovu.
Potenciál, ktorý vracia:
* Každý deň je nový.
* Každý deň môžem prežiť s obnovenou nádejou.
Kľúčové slová
Negatívne: rezignácia, negativita, zúfalstvo, utrpenie, beznádej.
Pozitívne: viera, nádej, vyrovnanosť.
 
 
14. Heather - vres obyčajný
 
Povahový typ vresu sa cíti osamelo, nevie byť sám, neustále potrebuje publikum. Zveličuje svoje problémy a potrebuje stáť v strede pozornosti. Je nešťastný, keď musí byť sám, ustavične rozpráva o sebe  a veľmi nerád počúva. Preto nie je veľmi obľúbený, lebo ľudia pokladajú jeho prítomnosť za únavnú.
Vresová esencia prináša pokoj, dôveru a robí z vresového typu lepšieho poslucháča.
Indikácie pre užívanie
* Pre tých, ktorí ustavične obracajú rozhovor na seba.
* Pre tých, ktorí sú pripravení vyklopiť svoj kompletný životný príbeh celkom cudziemu človeku.
* Pre tých, ktorí potrebujú, aby ich problémy pútali pozornosť.
Potenciál, ktorý vracia:
* Je ľahké počúvať niekoho.
* Mám všetko, čo potrebujem.
* Sústredím sa na dobré v mojom živote.
Kľúčové slová
Negatívne: osamelosť, egocentrizmus, neochota počúvať, náročnosť, posadnutosť sebou.
Pozitívne: empatia, sympatia, starostlivosť, počúvanie, nezaujatosť.
 
 
15. Holly, cezmína ostrolistá
 
Povahový typ cezmíny je vzťahovačný, žiarlivý a podozrievavý. Precitlivený a nedôverčivý je nešťastný a cíti sa urazený. U detí sa prejavuje hnevom, zlosťou a prudkými záchvatmi zlej náledy.
 Cezmínová esencia môže priniesť hlboké porozumenie pre sféru ľudských citov, vyžaruje  lásku, vnútornú harmóniu, odpustenia a porozumenia.
Indikácie pre užívanie cezmíny
* Pre tých, ktorí závidia ostatným, že sú šťastnejší.
* Pre deti,  ktoré by mohli byť žiarlivé na nové prírastok do rodiny.
Potenciál, ktorý vracia:
* Moje srdce je otvorené láske.
* Všetko je tak, ako má byť.
Kľúčové slová
Negatívne: žiarlivosť, nedôvera, závisť.
Pozitívne: láska, odpustenie, ušlachtilosť
 
 
 
16. Honeysuckle - Zemolez kozí
 
Povahový typ zemolezu nie je schopný zabudnúť na svoju minulosť, má sklony byť  nostalgický, velebí minulosť a túžobne si želá, aby sa vrátila - možno s dávno stratenými milovanými osobami alebo chce jednoducho len byť späť, kde si môže byť istý "starými dobrými časmi".
Esencia môže priniesť schopnosť učiť sa z minulých skúseností a potom ich nechať tak. Zemolez pomáha ľuďom žiť v prítomnosti so záujmom a  entuziazmom, s výhľadom do budúcnosti.
Indikácie pre užívanie zemolezu
* Pri túžbe po domove, pre ľudí, ktorí odchádzajú z domu do školy či inam, alebo sa sťahujú.
* Pre tých, ktorí nie sú schopní plánovať budúcnosť, nežijú v prítomnosti.
* Ak je ťažké zbaviť sa fóbií, pridávame zemolezovú esenciu do kombinácie prípravkov, ktoré majú zbaviť spomienok na pôvodnú traumatickú udalosť a uvoľniť akýkoľvek strach v prítomnosti.
Potenciál, ktorý vracia:
* Život je zmena.
* Som šťastný, že môžem žiť v prítomnosti
* Prítomnosť je presne to, kde chcem byť.
Kľúčové slová
Negatívne: nostalgia, túžba po domove, clivota, márna túžba, ľútosť.
Pozitívne: záujem, životnosť, energia, žitie v prítomnosti.
 
 
17. Hornbeam - hrab obyčajný
 
Povahový typ hrabu  je mentálne vyčerpaný, unavený, bez záujmu. Chýba mu elán a cíti, že nemá dostatok síl. Bez stimulácie ako  káva cigarety, alkohol  nemôže začať žiadnu prácu. Hrabová esencia môže priniesť vitalitu, duševnú čulosť, radosť s každého dňa.
Indikácie pre užívanie hrabu
* Pre tých, ktorí cítia nedostatok sily na normálne aktivity.
* Pre tých, ktorí v živote veľa pracujú mozgom.
* Táto esencia pomôže urobiť zmeny tým, ktorých život je rutina.
Potenciál, ktorý vracia:
* Cítim sa precitnutý a svieži.
* Cítim záujem o všetko, čo robím.
* Viem si nájsť zábavu vo všetkom, čo robím.
Kľúčové slová
Negatívne: duševná únava, zlozvyk odkladať povinnosti na ďalší deň, ťažoba, nezáujem.
Pozitívne: jasnosť, pružnosť, sila, sviežosť, entuziazmus.
 
18. Impatiens - netýkavka žliazkatá
 
Povahový typ netýkavky je kvôli vnútornému napätiu podráždený, chýba mu trpezlivosť ak veci nejdú dosť rýchlo. Preferuje prácu osamote, keďže s inými ľuďmi nemá dosť trpezlivosti. Je výbušný, ľahko vzplanie, ale rovnako rýchlo sa upokojí. Trpí extrémnym vnútorným napätím, môže dostať žalúdočnú nervozitu, návaly horúčosti a náhle bolesti, niekedy máva aj sklony k úrazom.
 Netýkavková esencia môže priniesť trpezlivosť a pochopenie pre druhých, pokoj a diplomaciu, schopnosť žiť viac do hĺbky a lepšie hospodáriť s časom.
Indikácie pre užívanie netýkavky
* Pre tých, ktorí majú sklon dokončiť vety druhých ľudí.
* Pre neposedné, škriepne deti.
* Pre tých, ktorí začnú niečo robiť, ale nezvládajú to dokončiť.
Potenciál, ktorý vracia:
* Ľahko nadobudnem trpezlivosť a pokoj.
* Chápem každého, kto má v živote svoje vlastné tempo.
Kľúčové slová
Negatívne: netrpezlivosť, dráždivosť, frustrácia, rýchle tempo, neposednosť.
Pozitívne: trpezlivosť, empatia, tolerancia, porozumenie.
 
 
19. Larch - smrekovec opadavý
 
Povahový typ smrekovca má málo sebaistoty, sebavedomia a cíti sa menejcenný. Vytvára ovzdušie falošnej skromnosti a v očakávaní nezdaru sa nikdy o nič nepokúsi. Jeho vnútorné posolstvo znie: "Nemôžem". Môže sa zdať, že je utiahnutý do seba, pasívny a nerozhodný. Smrekovcová esencia môže priniesť dôveru vo vlastné schopnosti, sebavedomie a odvahu k úspechu.. S každým novým  malým úspechom narastá jeho sebadôvera.
Indikácie pre užívanie smrekovca
* Smrekovec pomáha každému  kto očakáva neúspech.
*Pre tých, ktorí trpia komplexmi menejcennosti
Potenciál, ktorý vracia:
* Mám dosť sebadôvery na skúšanie nových vecí aj na úspech.
* Som taký schopný ako ktokoľvek iný.
Kľúčové slová
Negatívne: nedostatok sebadôvery, menejcennosť, falošná skromnosť, neúspech.
Pozitívne: schopnosť, rozhodnosť, sebavedomie, vytrvalosť, zameranie.
 
 
 
20. Mimulus - čarodejka škvrnitá
 
Povahový typ čarodejky je nesmelý, plachý a rezervovaný. Je citlivý a život mu pripadá strašný, ale svoj strach udržuje v medziach súkromia. Často býva nervózny a obáva sa samoty. Čarodejka je esencia vhodná pri fóbiách, ako napr. strach z pavúkov, tmy, výšok či ostrých predmetov.
Táto esencia môže priniesť odvahu, vnútornú silu a porozumenie, ale bez straty citlivosti.
Indikácie pre užívanie čarodejky
* Pre deti, ktoré pôsobia zdráhavo, keď sa majú hrať spolu s inými deťmi.
* Poskytuje podporu v prípadoch závratov, agorafóbie a iných fóbií.
* Pre tých, ktorí majú sklon hanbiť sa, jachtať a ruky sa im potia od strachu.
* Čarodejka s osikou sa môžu prekrývať pri strachovom type, vedomom aj podvedomom.
Potenciál, ktorý vracia:
* Môj strach ustupuje, som slobodný.
* Prekonávam hranice strachu.
Kľúčové slová
Negatívne: fóbie, plachosť, nervozita, nedôverčivosť, úzkosť.
Pozitívne: odvaha, bezpečenosť.
 
 
21. Mustard - horčica roľná
 
Povahový typ horčice trpí ťažkou depresiou a melanchóliou,  je akoby zatvorený v smútku, ktorý môže trvať niekoľko dní až týždňov. Horčicový typ sa takej melanchólie obáva, pretože sa cíti celkom zbavený síl a zisťuje, že ju nemôže prekonať.
Horčicová esencia môže priniesť pokoj, radosť a trvalejšiu lepšiu náladu.
Indikácie pre užívanie horčice
* Pre adolescentov, ktorí sa pravidelne cítia biedne a majú bez príčiny zlú náladu.
* Pre tých, ktorí trpia depresívnymi symptómami bez príčiny.
* Pre tých, ktorí zistili, že ich melanchóliu alebo depresiu spôsobuje počasie.
Potenciál, ktorý vracia:
* Som šťastný v každom počasí.
* Stojím vo svetle.
Kľúčové slová
Negatívne: melanchólia, temná depresia, malomyseľnosť, vysilenie.
Pozitívne: veselosť, stabilita, svetlosť, vnútorný pokoj.
 
 
22. Oak - dub letný
 
Povahový typ duba je poslušný, spoľahlivý pracovník, vážny a prehnane zodpovedný. Má nadľudskú odolnosť a trpezlivosť, nikdy sa nevzdáva ani nesťažuje, keď čelí zdrvujúcim vyhliadkam. Často ukrýva svoje rastúce vyčerpanie, môžu sa prihodiť neočakávané poruchy duševného a /alebo fyzického zdravia.
Dubová esencia môže priniesť flexibilitu a odolnosť voči stresu, schopnosť pripustiť si slabosť a preberať zodpovednosť iba za seba, obnovu ženskej pasívnejšej stránky
Indikácie pre užívanie duba
* Pre tých, ktorí zanedbávajú svoje vlastné potreby.
* Pre tých, ktorých život pripomína len službu.
* Pre tých, ktorí pokračujú, hoci niet nádeje na víťazstvo.
Potenciál, ktorý vracia:
* Zistil som svoje hranice.
* Môžem oddychovať a prestať zápasiť.
Kľúčové slová
Negatívne: prehnaná námaha, prílišná svedomitosť, vážnosť, bremeno, zúfalstvo.
Pozitívne: sila, rovnováha, hravosť, flexibilita, statočnosť, stálosť.
 
 
23. Olive, -oliva európska
 
Povahový typ olivy sa cíti absolútne duševne aj telesne vyčerpaný, čo sa môže rozvinúť po chorobe alebo v mimoriadne dlhom období napätia či prepracovania. Nemá žiadne rezervy životnej energie.
Olivová esencia môže priniesť obnovenie energie a vitality: ideálna je v akútnych prípadoch.
Indikácie pre užívanie olivy
* Pre tých, ktorí nemajú zvyšné sily.
* Pre matky počas pôrodu, dojčenia aj prebdených nocí.
* Ideálna podpora počas rekonvalescencie.
Potenciál, ktorý vracia:
* Cítim, že moja energia sa obnovila, schopnosť zotaviť sa.
* Mám všetku silu, ktorú potrebujem na všetko, čo musím urobiť.
Kľúčové slová
Negatívne: únava, vyčerpanie, prepracovanie, pocit prázdnoty, utrpenie.
Pozitívne: vitalita, sila, energia.
 
 
24. Pine - borovica lesná
 
Povahový typ borovice je obrannej a introvertnej povahy. Cíti zodpovednosť za chyby ostatných a má vysoké očakávania od seba samého, neustále sa za všetko ospravedlňujú. Títo ľudia zisťujú, že je ťažké prijať čokoľvek /vrátane lásky/, lebo si dostatočne nevážia samých seba.
Táto esencia môže priniesť výraz vnútorného odpustenia, sebadôstojnosti a sily, schopnosť priznávať svoje chyby so súcitom voči sebe a cítiť skôr pravú ľútosť než vinu.
Indikácie pre užívanie borovice
* Pre tých, ktorí cítia, že by mohli konať lepšie.
* Pre tých, ktorí vždy hovoria "prepáčte", hoci to nebola ich chyba.
Potenciál, ktorý vracia:
* Súhlasím so sebou, s tým, aký som.
* Narodil som sa dokonalý, pamätám na svoju pravú podstatu.
* Odpúšťam si, lebo verím, že mi bude odpustené.
Kľúčové slová
Negatívne:  vina, ospravedlňovanie, sebaobviňovanie, perfekcionizmus.
Pozitívne: sebaodpustenie, pravá ľútosť, porozumenie, rovnováha.
 
 
25. Red Chesnut - Pagaštan pleťový
 
Povahový typ pagaštana pleťového je spojený s duševným potencionálom  starostlivosti a lásky k blížnemu. Prehnane sa obáva o bezpečnosť svojich milovaných blízkych, čo ich môže značne obťažovať.
Esencia z pagaštana pleťového môže priniesť schopnosť "prepustiť svojich blízkych bez pocitov strachu: začne veriť, že sa o seba postarajú.
Indikácie pre užívanie pagaštana pleťového
* Pre tých, ktorí si predstavujú to najhoršie, keď ich blízky človek oneskorene prichádza domov.
* Pre tých, ktorí skúšajú manipulovať alebo kontrolovať svojich blízkych prehnanou starostlivosťou.
*  Pre tých, ktorí sa obávajú o zdravie svojich blízkych.
Potenciál, ktorý vracia:
* Vyžaruje pokoj a ticho zo svojho vnútra.
* Necháva svojich milovaných ísť a dôverujem tomu, že sú v dobrých rukách.
Kľúčové slová
Negatívne: znepokojený, dusený, príliš ochranársky, pripútaný.
Pozitívne:  dôvera, optimistický postoj, pozitívne myslenie.
 
 
26. Rock Rose - Devätorník peniažtekový
 
Povahový typ devätorníka  je extrémne otvorená a citlivá individualita. Môže trpieť prehnaným strachom a panikou. Títo ľudia sú schopní veľkého sebaobetovania a v ťažkých časoch dokonca nadľudskej odvahy.
Devätorníková esencia je ideálna pre ľudí, ktorí trpia nočnými desmi alebo užívajú drogy. Indikuje sa vždy na nadmernú úzkosť a paniku. Je tiež zložkou vo všetkých prípravkoch pre akútne stavy alebo prvú pomoc.
Indikácie pre užívanie devätorníka
* Pre ľudí s bezvýraznými očami.
* Pre tých, ktorí ľahko strácajú kontrolu a stávajú sa hysterickými.
* Pre tých, ktorých paralyzuje strach, až sú neschopný konať.
* Pre ľudí s drogovými problémami.
Potenciál, ktorý vracia:
* Som plný odvahy.
* Môžem dosiahnuť nadľudskú odvahu.
Kľúčové slová
Negatívne: nepokoj, strach, úzkosť, panika, nočné mory, zmeravenie.
Pozitívne:  odvaha, sila, sebaobetovanie, neochvejnosť, presvedčenie.
 
 
27. Rock Water - skalná voda
 
Povahový typ skalnej vody koná sebapopierajúco a je veľmi tvrdý voči ostatným, potláča základné ľudské potreby. Pre tento typ je charakteristická snaha o perfektnosť, prísne a strnulé názory. Sú často striktní vegeteriáni, makrobiotici, antialkoholici. Očividne má zacieľ stať sa svätcom, ale kým je ešte na zemi, slúži každému ako príklad.
Esencia skalnej vody môže priniesť dobrosrdečnosť, vnútornú uvoľnenosť a spontánnosť.
 
Indikácie pre užívanie skalnej vody
* Pre tých, ktorí sú tvrdými dozorcami.
* Pre tých, ktorí sú stuhnutí, často spolu s fyzickou zlou pohyblivosťou.
* Pre tých, ktorí zisťujú, že je ťažké oddychovať a tešiť sa.
Potenciál, ktorý vracia:
* Do svojho vnútorného bytia vpúšťam láskavosť.
* Už dlhšie necítim potrebu byť lepší, než som.
* Rád odpočívam a teším sa z toho, že som.
Kľúčové slová
Negatívne: perfekcia, asketizmus, popieranie, disciplína, rigidnosť, posadnutosť, martýrstvo.
Pozitívne: pružnosť, otvorená myseľ, odpočinok, láskavosť, zábava, emocionálnosť.
28. Scleranthus - sklerant ročný
 
Povahový typ sklerantu nemôže zdokonaľovať svoju myseľ, váha medzi rôznymi cestami, často je nerozhodný, neistý. Bez vnútornej rovnováhy jeho nálada kolíše, môže sa objaviť nerozhodnosť, vnútorný nekľud.
Sklerantová esencia môže priniesť rovnováhu a schopnosť robiť správne rozhodnutia v správnom čase.
Indikácie pre užívanie sklerantu
* Pre tých, ktorí zisťujú, že je ťažké rozhodnúť sa a vybrať si.
* Pre tých, ktorí len ťažko udržia svoju vyrovnanosť.
Potenciál, ktorý vracia:
* Moje vnútorné ja hovorí jasne, je ľahké vedieť, čo treba spraviť ďalej.
* Moja myseľ je sústredená v priebehu celého dňa.
Kľúčové slová
Negatívne: nerozhodnosť, váhanie, nestálosť, zmätok, kolísanie nálad.
Pozitívne: rovnováha, stabilita, rozhodnosť, harmónia, jasnosť.
 
 
29.  Star of Bethlehem - bledavka chocholíkatá
 
Povahový typ bledavky  má často šokujúce zážitky, ktorých účinok môže cítiť ešte aj po rokoch. Keď je telesná životná sila zablokovaná, takým zážitkom, prirodzený uzdravujúci proces môže nastať len ťažko.
Táto esencia uvoľňuje liečivé energie tela, čím mu umožní efektívnejšiu prácu. Bledavka je známa ako utešiteľ v žiali.
Indikácie pre užívanie bledavky
* Pre tých, ktorí nemôžu prekonať stratu.
* Pre tých, ktorí sa nemôžu cítiť spokojne, ale nie sú schopní plakať.
* Toto je pomocná esencia na pridanie do fľaštičky prvej pomoci.
Potenciál, ktorý vracia:
* Je ľahké zbaviť sa bolestí z minulosti.
* Všetky moje hladiny vibrujú v perfektnej harmónii.
Kľúčové slová
Negatívne: duševná meravosť, šok, trauma, omráčenie, zármutok.
Pozitívne: mier, pokoj, rovnováha, vyrovnanosť, liečenie.
 
 
30. Sweet chesnut - gaštan jedlý
 
Povahový typ gaštana jedlého pravidelne zažíva pocit, že je pritlačený k stene. Dosiahol už najhlbší stav zúfalstva, skleslosti, vnútornej prázdnoty.
 V tomto extrémnom stave môže esencia z gaštana jedlého priniesť schopnosť vytrvať s  návratom dôvery. Môžu sa dostaviť pocity obnovy a vnútornej premeny.
Indikácie pre užívanie gaštana jedlého
* Pre tých, ktorí cítia, že úzkosť života sa nedá vydržať.
* Pre tých, ktorí dosiahli vrcholné limity svojich síl.
* Pre tých, ktorí potrebujú pokoj po úmrtí blízkej osoby.
Potenciál, ktorý vracia:
* V mojom samom jadre sa cítim pokojne.
* Na druhej strane temnoty môžem zažiť aj svetlo.
Kľúčové slová
Negatívne: zúfalstvo, malomyseľnosť, úzkosť, hranice.
Pozitívne: nádej, nový vnútorný život, duchovná obnova, viera.
 
 
31. Vervain - železník lekársky
 
Povahový typ železníka má pevné zásady a myslí, že sú správne a že vie najlepšie čo majú ostatní robiť. Je nadmerne nadšený, prudký a niekedy ide sám proti sebe.
 Železníková esencia môže priniesť schopnosť oddychovať, nechať veci tak a umožniť iným ľuďom ich názor.
Indikácie pre užívanie železníka
* Pre stresované alebo hyperaktívne deti.
* Pre výkonných ľudí, ktorí sú na najlepšej ceste ku kolapsu.
* Pre tých, ktorí nie sú schopní zastaviť a tešiť sa z ovocia svojej práce.
* Pre tých, ktorí veria, že život by mal byť najmä boj.
Potenciál, ktorý vracia:
* Viem oddychovať.
* Môžem nechať veci v ich koľajach.
* Nechávam ostatných existovať.
Kľúčové slová
Negatívne: hyperaktivita, fanatickosť, nadmerný entuziazmus, stres, vždy v práve.
Pozitívne: relaxácia, prijatie, nezaujatosť, porozumenie, pomoc.
 
32. Vine - vivič hroznorodý
 
Povahový typ viniča môže byť dominantný, ctižiadostivý, krajne sebaistý, má problémy s poslušnosťou, „domáci tyran“.
Viničová esencia je ideálna pre individuality, ktoré túžia po moci a ktoré kontrolujú a tyranizujú ostatných. Takisto pomáha, ak niekto trpí  duševnou a telesnou nepružnosťou. Táto esencia môže priniesť vnútornú silu, prirodzenú autoritu učiteľov a vedúcich aj rešpekt voči ostatným.
Indikácie pre užívanie viniča
* Pre deti, ktoré tyranizujú v škole aj na ulici.
* Pre tých, ktorí dávajú príkazy a vyžadujú absolútnu poslušnosť.
* Pre tých, ktorí komandujú druhých, dokonca aj keď sú chorí.
* Pre tých, ktorí ovládajú slabých.
Potenciál, ktorý vracia:
* Akceptujem krásu, ktorá sa skrýva v odlišnostiach druhých ľudí.
* Je radosť pomáhať iným, aby pomáhali sami sebe.
 
Kľúčové slová
Negatívne: dominancia, bezohľadnosť, túžba po moci, neúprosnosť, agresivita.
Pozitívne: porozumenie, múdrosť, iniciatívnosť, sila, autorita.
 
 
33. Walnut - orech vlašský
 
Povahový typ orecha sa môže   cítiť zneistený, ovplyvniteľný behom rozhodujúcich fáz v živote – rozvod, odchod do dôchodku, sťahovanie, ale aj rozhodujúce biologické zmeny – tehotenstvo, puberta ... Má sklon prijímať negatívne a oslabujúce energie od iných.
            Orech sa indikuje počas prechodných fráz života a na celkovú podporu. Táto esencia môže priniesť pocity ochrany a pomôcť jasnosti myšlienok.
Potenciál, ktorý vracia:
* Cítim sa bezpečne a pod ochranou.
* Môžem prejsť životom bez ovplyvňovania.
Indikácie pre užívanie orecha
* Pre tých, ktorí sú ovplyvnení negatívnym okolím.
* Pre tých, ktorí odporujú zmenám.
Kľúčové slová
Negatívne: zraniteľnosť, držanie sa späť, odpor.
Pozitívne: flexibilita, sloboda, ochrana, prijatie, prispôsobenie, pohyb.
 
 
34. Water violet - perutník močiarny
 
Povahový typ perutníka ukazuje malú citovú angažovanosť v živote, pokladajú ho za namysleného a neprístupného. Uprednostňuje izoláciu, často sa pokúša celkom sa vzdať života.
Perutníková esencia môže priniesť obnovenie spojenia so životom a ľuďmi, prináša otvorenosť, dôveru k druhým a radosť byť v spoločnosti iných.
Indikácie pre užívanie perutníka
* Pre individuality, ktoré sa príliš spoliehajú na seba a uprednostňujú samotu.
* Pre tých, ktorí si vybudovali zo svojho domu nedobytný hrad.
Potenciál, ktorý vracia:
* Radostne sa zúčastňujem na všetkých stránkach života.
* Je ľahké spojiť sa s ostatnými
Kľúčové slová
Negatívne: nezúčastnenosť, nadradenosť, izolácie, domýšľavosť, rezervovanosť, povýšenosť.
Pozitívne: pokora, múdrosť, láskavosť, rovnováha, láska, vrúcnosť.
 
 
35. White chesnut - pagaštan konský biely
 
Povahový typ bieleho gaštana má príliš aktívnu myseľ a je znechutený z nekontrolovateľných myšlienok, ktoré mu stále víria v hlave. Také neprestajné mentálne chvenie môže spôsobiť pocit, že hlava je preplnená, a následne spôsobí stratu koncentrácie a poruchy spánku.
 Esencia z bieleho pagaštana môže priniesť vyrovnanú myseľ s jasnou a pokojnou hlavou, pomôže sa stať schopnejším, sústrediť sa a premýšľať metodicky a konštruktívne.
Indikácie pre užívanie bieleho pagaštana
* Pre tých, ktorí sa ustavične trápia.
* Pre tých, ktorí nemôžu zastaviť premýšľanie o niečom.
* Keď sa kúsok pesníčky neustále opakuje v hlave.
* Pre tých, ktorí stále opakujú začiatok rozhovoru a premýšľajú, čo by vlastne mali povedať.
Potenciál, ktorý vracia:
* Moja hlava je miesto pokoja.
* Moja myseľ je jemne naplnená mierom a pokojom.
Kľúčové slová
Negatívne: sužujúce myšlienky, duševné chvenie, príliš aktívna myseľ, vyčerpanie.
Pozitívne: mier, pokoj, sústredenie, riešenie, zameranie, jasnosť.
 
 
36. Wild Oat - stoklas konáristý
 
Povahový typ stoklasu sa môže zdať znudený, vzbudzovať dojem, že ho nič nezaujíma, má pochybnosti o životnom cieli, nevie ktorým smerom má ísť. Môže mať viacero talentov a bude skúšať niekoľko rozličných povolaní, ale nemôže sa odovzdať jednému a nájsť stálosť.
Esencia zo stoklasu mu poskytne pohľad na pravú cestu v živote, schopnosť rozpoznať priority.
Indikácie pre užívanie stoklasu
* Pre tých, ktorí mali viacero odlišných zamestnaní a žiadne nepokladajú za pravé.
* Pre tých, ktorým sa zdá, že nevedia, čo chcú.
* Stoklas je ideálny pre introvertné typy, ktoré vyzerajú, akoby potrebovali všetky esencie.
Potenciál, ktorý vracia:
* Môj skutočný životný plán je zo dňa na deň jasnejší.
* Počúvam, čo mi radí duša.
Kľúčové slová
Negatívne: bezcieľnosť, frustrácia, neurčitosť, nespokojnosť, nuda.
Pozitívne: vízia, voľba, smer, sila, cieľ, zameranie, záväzok, skutočná realita.
 
 
 
37. Wild rose - ruža šípová
 
Povahový typ ruže môže byť smutný, apatický, bez vitality a cítiť sa znudene, pretože sa nezaujíma o nič. Celkom rezignoval, nikdy sa nesťažuje, akoby pokladal tento stav za normálny. Musí pozbierať všetky sily na zlepšenie svojho života.
Esencia zo šípovej ruže môže priniesť obnovenie záujmu a dodať chuť do života, radosť z práce a pohybu.
Indikácie pre užívanie ruže
* Pre tých, ktorí nemajú už záujem ani radosť zo života.
* Pre tých, ktorí pôsobia celkom apaticky a nestarajú sa, čo ich v živote postretne.
* Pre tých, ktorí sa cítia, ako keby sa vzdali života.
Potenciál, ktorý vracia:
* Môj život je zo dňa na deň zaujímavejší.
* Cítim sa veľmi čulý, odovzdávam sa životu úplne celý.
Kľúčové slová
Negatívne: rezignácia, apatia, nuda, ľahostajnosť, bezútešenosť
Pozitívne: vitalita, záujem, radosť, čulosť, chuť do života.
 
 
38. Willow - vŕba biela žĺtková
 
Povahový typ vŕby obviňuje každého človeka, myslí často negatívne a deštruktívne. Môže byť zatrpknutý, náladový, sebaľútostivý. Môže byť namrzený alebo máva postoj "ja, chudák", keď sa vidí ako obeť osudu.
Táto esencia môže priniesť uvedomenie si vlastnej sily, zodpovednosti a dôležitosti pozitívneho a humorného prístupu k životu.
Indikácie pre užívanie vŕby
* Pre tých, ktorí vyzerajú otrávení a deprimovaní.
* Pre tých, ktorí cítia, že ich život neodmenil.
Potenciál, ktorý vracia:
* Preberám absolútnu zodpovednosť za svoje činy.
* Vyžarujem pozitivitu a priťahujem dobro do svojho života.
Kľúčové slová
Negatívne: vnútorný hnev, zatrpknutosť, nevôľa, namrzenosť, nespravodlivosť.
Pozitívne: zodpovednosť, humor, optimizmus, porozumenie.
 
 
 
39. Rescue remedy - krízové kvapky.
 
Krízové kvapky sú najznámejšie a najrozšírenejšie z Bachových esencií – pomáhajú v šokujúcich, krízových  a stresujúcich situáciách – ochorenie, návšteva lekára, náročné pracovné situácie, rozvod,  skúšky. Sú kombináciou  piatych kvetov -  Star of Bethlehem

Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum, Vine.